4. setkání ve Ville Hrdlička

Kateřina Skočdopole | 1. 12. 2015

V předadventním čase proběhlo ve Ville Hrdlička kulturně společenské setkání, které každoročně pořádá společnost HRDLIČKA ve spolupráci s městem Česká Lípa. Na akci se sešli představitelé Libereckého kraje a zástupci českolipské radnice i se starostkou Romanou Žateckou.

Večer byl tradičně zahájen welcome drinkem a ochutnávkou cukroví od Jizerských pekáren, na kterou navazovala hlavní část programu – koncert lidových písní v podání tria Jiřího Hodiny MANTABAN. Trio zahrálo autorské písně Jiřího Hodiny jako Listí padá z javora, Zelená travičko či Můj věnečku polajkový. Před samotným vystoupením umělců pronesl na úvod pár slov majitel společnosti Martin Hrdlička. Po skončení koncertu následovala volná zábava se sklenkou vína a slavnostní raut.

Ani letos nepřišli hosté o doprovodný program v podobě výstavy. Zajistila ji česká sklářská společnost PRECIOSA. K vidění tak byly krásné šperky z poslední kolekce, které si přítomní mohli zakoupit. Slavnostní atmosféru večera umocnila výzdoba v podobě svíček, luceren a malých vánočních stromečků od HOBBY-ZARADA.

Děkujeme všem sponzorům, kteří se na akci podíleli – město Česká Lípa, ČSOB, HOBBY – ZAHRADA, Jizerské pekárny, AJETO, PRECIOSA.