Akce pro studenty SPŠ zeměměřické

Ing. Alena Františková | 24. 4. 2017

První povelikonoční den jsme si ve firmě HRDLIČKA zpříjemnili uspořádáním akce pro studenty Střední průmyslové školy zeměměřické. 18. dubna jsme studenty přivítali v našich prostorech, představili jim jednotlivá pracoviště a seznámili je krátce s prací, kterou pro naše klienty děláme. Navíc jsme si pro ně připravili i praktické úkoly, které prověřily jejich znalosti a zájem.

Akce pro studenty SPŠ zeměměřické

Šestnáct studentů se rozdělilo do týmů a vyrazili do terénu plnit pečlivě promyšlené úkoly. K dispozici jim samozřejmě byli naši geodeti, kteří studentům pomáhali úkoly řešit a předali jim cenné rady. Pro někoho byly úkoly snazší, pro někoho možná obtížnější. Jejich cílem však nebylo studenty zkoušet a stresovat, ale poznat je a také je něco naučit. Kromě sběru dat v terénu bylo druhou částí úkolů také zanesení měření na katastrální mapu.

Zpracovat finální výstupy se podařilo všem, za což si od nás zasloužili i malou pozornost. A ti nejrychlejší se navíc mohli radovat z hodnotnější výhry.

Věříme, že se studentům akce líbila stejně jako nám a nadále budeme s jedinou oborovou střední školou v republice hledat cesty, jak přivést mladé lidi k našemu krásnému oboru zeměměřictví.

Podívejte se na video z akce: