Aktivity Horizont HG 2014 v letošním roce

Vojtěch Hrdlička | 31. 5. 2017

Nezisková organizace Horizont HG 2014 z. ú., která byla založena v roce 2014 Martinem, Kateřinou a Ondřejem Hrdličkovými, ve třetím roce svého působení pokračuje v podpoře hlavních projektů organizace Protecting Water in Africa a Svatá Ludmila 1100 let.

Aktivity Horizont HG 2014 v letošním roce

V rámci projektu Svatá Ludmila 1100 let, jehož cílem je připomenout si a oslavit svatou Ludmilu a její neopominutelnou roli v českých i evropských dějinách, se v letošním roce Horizont HG 2014 snaží navázat spolupráci s USA v oblasti rozšiřování tzv. svatoludmilských míst. Takto jsou označována místa, na kterých samotná Ludmila osobně pobývala a místa, která na její počest nesou stejná jména (školy, kostely, domovy, ulice, …). Celý projekt je doprovázen pásmem mnoha akcí v České republice i v zahraničí, které mají záštitu významných osobností. Seznam akcí pro letošní rok najdete na webu projektu: www.svataludmila.cz. Další budou během roku průběžně doplňovány. Slavnostním vyvrcholením projektu bude v roce 2021 pořádání mezinárodní poutě na Tetíně (Středočeský kraj), kde tato první česká kněžna před 1100 lety zemřela mučednickou smrtí.

Snahou druhého hlavního projektu Protecting Water in Africa, na kterém Horizont HG 2014 spolupracuje s organizací Člověk v tísni, je rozšířit monitoring vodních zdrojů pomocí aplikace WaterReport do oblastí Etiopie a jiných států Afriky. V květnu 2017 proto vedení organizace podniká další cestu do Etiopie, která by měla přinést nové informace a možnosti v rozšíření řešení a školení místních obyvatel a pracovníků Člověka v tísni. Cílem projektu Protecting Water in Africa je zajistit efektivní správu životně důležitých vodních zdrojů pro místní obyvatele a zároveň naučit místní správce a techniky tyto zdroje dlouhodobě udržovat bez další budoucí cizí/zahraniční pomoci. V roce 2013 byl spuštěn pilotní projekt v oblasti Alaba (Etiopie) a díky jeho úspěšnosti se v současné době projekt rozšiřuje i do oblasti Sidama. O konkrétních výsledcích budeme informovat podporovatele projektu na našich webových stránkách www.horizont2014.cz.

O neziskové organizaci

Horizont HG 2014 vznikl pro podporu dobročinných a neziskových projektů rodinou Hrdličkových a firmami v rámci HRDLIČKA Group. Od roku 2015 ji vede Vojtěch Hrdlička spolu se správní radou organizace. Kromě projektů Svatá Ludmila 1100 let a Protecting Water in Africa se organizace obecně věnuje podpoře a vzdělávání studentů zejména technických oborů a také podpoře kulturního života na Českolipsku.

Podpořte nás

Pro naše projekty hledáme dlouhodobě partnery, kterým jsou hodnoty Horizontu HG 2014 blízké. Chcete-li přispět k naší snaze o zachování kulturního dědictví a podpořit smysluplné a udržitelné projekty, kontaktujte nás.