Důležitý krok pro budoucnost monitoringu vodních zdrojů v Etiopii

| 5. 9. 2018

V srpnu 2018 se po dlouhých jednáních podařilo uzavřít třístranné Memorandum o spolupráci mezi společností Hrdlička spol. s r.o., neziskovou organizací Člověk v tísni a vodohospodářským úřadem SNNPR State Water and Irrigation Development Bureau. Dokument stvrzuje postupné kroky spolupráce a nasazování řešení WaterReport v nadcházejících třech letech napříč jižním regionem v Etiopii.

Společnosti Hrdlička Group v rámci projektu Protecting Water in Africa prosazují šíření technologického řešení WaterReport v oblastech s nedostatkem pitné vody. Cílem projektu je zlepšení stávajícího systému správy vodních zdrojů, který v zajišťování přístupu k vodě často selhává. Součástí projektu je i osvětová kampaň na podporu hygienických návyků mezi obyvateli. Díky edukaci se snižuje riziko vzniku chorob a epidemií šířených vodou, ale také nutnost přesunu místních obyvatel do jiných lokalit. Projekt učí místní obyvatele starat se o vlastní infrastrukturu, zajišťuje tím udržitelnost zdrojů a směřuje lidi k nezávislosti na pomoci zvenčí.

Projekt je aktivní již od roku 2014 v etiopské oblasti Alaba. Hlavní náplní projektu v oblasti s 300 000 obyvateli byla oprava stávajících nefunkčních vrtů a vybudování nových zdrojů pitné vody, které zajistil Člověk v tísni. Personál místních vodních asociací byl v rámci projektu proškolen, díky čemuž jsou nyní technici schopni lépe řídit celý systém. Úředníci díky WaterReport získávají informace o poruchách okamžitě, což vede především k urychlení jejich oprav.