Dvě třetiny nemovitostí v ČR čeká přeměření hranic pozemků

| 3. 10. 2019

Vlastníci zhruba dvou třetin nemovitostí musí v příštích letech počítat s tím, že je katastrální úřad vyzve k označení hranic jejich pozemku.

Už od loňska katastrální úřady provádějí po celé republice nové mapování, aby získaly přesnější a aktuálnější katastrální mapy. Souvisí to s jejich probíhající digitalizací, kterou však mnohde znemožňuje nedostatečná kvalita analogové mapy.

Video reportáž přinesla také TV Nova, ve které můžete vidět rozhovor s naším výrobním ředitelem Ing. Petrem Pavelkou.

Více než polovina stávajících katastrálních map v Čechách a na Moravě totiž vznikla před rokem 1843. Další velkou skupinu mapovaných území tvoří zastavěná území obcí, ve kterých proběhly v posledních letech pozemkové úpravy.

Označování hranic vlastníky nemovitostí vždy probíhá v součinnosti s pracovníky příslušného katastrálního úřadu, který o něm informuje všechny dotčené dopisem minimálně s dvouměsíčním předstihem. Sezve je na místo jejich nemovitostí, kde se hranice označí. Informace bývají většinou k dispozici i na obecních vývěskách. Toto nové mapování se bude provádět zřejmě několik desítek let.

Zdroj: novinky.cz