HRDLIČKA potřetí v porotě GISÁČKA

| 21. 3. 2018

Studentská konference GISÁČEK 2018 se ve svém 21. ročníku oproti předchozímu ročníku (mezinárodní) nesla v českém duchu a my jsme byli při tom. Náš kolega, vedoucí GIS pracoviště, Mgr. Lukáš Opat měl tu čest již podruhé v řadě zasednout v porotě a mohl tak porovnat úroveň studentů ze všech koutů a univerzit v České republice.

„Bylo pro mě velikou ctí se opět účastnit soutěže v roli porotce a hodnotit technickou úroveň magisterských diplomových prací spolu s prezentačními dovednostmi studentů. Potěšila mě rostoucí schopnosti studentů, které mírně převyšovala minulý mezinárodní ročník. Tematický rozsah prací byl doopravdy široký a k mému potěšení, stejně jako minulý rok, GIS technologické projekty opanovaly stupně vítězů na úkor projektů s tématikou dálkového průzkumu země.

Trendy současnosti jako jsou práce s Big Data, práce s nimi dynamicky v časových řadách, využití open-source technologií, webových služeb a dalších nástrojů se skutečně prolínaly skrze všechny práce, což je určitě i zásluha vedoucích či poradců, kteří na akademické půdě správně následují tyto novinky a snaží se v nich dosáhnout prvotního průlomu, který pak nám všem otevírá dveře v těchto tématech snáze navázat.

Právě za tyto inspirace patří všem účastníkům GISÁČKA velké díky a budu se těšit na příští ročník.“ dodává Lukáš Opat ke své účasti.