Mawis Photo součástí akce Innogy v Essenu

| 5. 3. 2018

V úterý 27. února 2018 byli exkluzivně přizváni zástupci Hrdlička Group k účasti interní akce Innogy Group „Ready for Take-off Days – Digital Upskilling.“ Innogy je jeden z nejdůležitějších a největších subjektů působících v energetice ve střední Evropě. V České republice distribuuje plyn a několik let je důležitým zákazníkem Hrdlička Group.

Cílem akce Innogy bylo mezi významnými zaměstnanci z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, a hlavně Německa zvýšit povědomí o digitálním světě a jeho blízké i vzdálenější budoucnosti. Při té příležitosti přizvali zástupce Hrdlička Group, aby prezentovali nové řešení Mawis Photo, které přináší nový pohled na dokumentaci sítí. Jedná se o novou metodu dokumentace stavby. Pomocí fotoaparátu se vytvoří 3D model, který následně poskytne investorovi mnohem více dat, než tomu bylo doposud.

Mawis Photo bylo na akci prezentováno vedle metody laserscanningu, virtuální reality, augmented reality a využití dronů. Mawis Photo mělo pro Innogy největší úspěch, protože se jedná o aktuální, praktické a úsporné řešení, které je možné využít v podstatě ihned.