Miliontá žádost podána

| 3. 10. 2017

Naše soutěž mezi žadateli, kteří využívají služby UtilityReport, našla svého vítěze. Miliontou žádost podal pan Michal Čejka ze společnosti S com s.r.o. Pan Čejka převzal z rukou obchodního ředitele Jaromíra Proška svou odměnu – poukaz v hodnotě 10 000 Kč na relaxační pobyt dle svého výběru v rámci sítě OREA Hotels & Resorts.

Miliontá žádost podána

Při této příležitosti se s námi výherce podělil o své zkušenosti s využíváním služby UtilityReport.

Rozhovor s panem Čejkou z firmy S com s.r.o. vedl obchodní konzultant Tomáš Krejčí.

 

TK: Jak dlouho a jak často službu UtilityReport využíváte?

MČ: Uživatelem jsem asi 3 roky a řeším tak 5 až 10 staveb měsíčně.

TK: Jaké vidíte přínosy z jejího používání?

MČ: Jako projektant ocením jakékoliv administrativní ulehčení práce. Je velmi příjemné vědět, které síťaře oslovit a neztrácet čas zjišťováním těchto informací na stavebních úřadech. Rozhodně mi to šetří čas.

TK: Jak jste se o naší hromadné podatelně dozvěděl?

MČ: O UtilityReport jsem se doslechl ze stavebního úřadu a od kolegů.

TK: Máte nějaké náměty, co bychom mohli doplnit nebo vylepšit?

MČ: Jediné co mě napadá, zda by nešla přidat možnost vytvoření vlastní žádosti, kde by se dala popsat větší informovanost o stavbě, třeba přes jaké parcely jde trasa, nebo technické řešení a druhá volba by byla univerzální žádost, která je k dispozici doposud.

TK: Setkal jste se někdy s jiným způsobem hromadného podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí.

MČ: Ne.

TK: Jaká je Vaše zkušenost s informacemi o působnosti síťařů od stavebních úřadů?

MČ: Většinou se nám snaží poskytnout seznam, ale občas chybí údaje o způsobu podání žádosti nebo jsme po předložení dokladové části nuceni doplňovat stanovisko nějakého dalšího subjektu.

TK: Využil jste někdy získání informací prostřednictvím žádosti o tzv. Územně plánovací informaci?

MČ: Já osobně ne, ale kolega s tím má zkušenosti. Každopádně potřebné údaje o správcích inženýrských sítí tím nezískáme.

TK: Stalo se Vám někdy, že jste opomenuli oslovit nějakého síťaře a zjistili to až kolizí při výstavbě.

MČ: U staveb, kde jsme nebyli projektantem, k tomu někdy došlo, ale na akcích, které jsme si sami projektovali doposud ne.