Předadventní setkání ve Villa Hrdlička

| 6. 12. 2018

Společnost HRDLIČKA spol. s r.o. spolu s neziskovou organizací HORIZONT HG 2014, z.ú. pořádali 23. 11. 2018 tradiční předadventní setkání ve Ville Hrdlička v České Lípě.

Letošní ročník byl již sedmý a těší nás, že jsme se opět setkali v předvánočním čase. Tato akce je velkým poděkování našim partnerům a spolupracovníkům, kterých si vážíme a touto formou jim chceme poděkovat. Hudba provázela slavnostní akci celým večerem. Kytarové trio za ZUŠ Česká Lípa přivítalo příchozí hosty, večerní vystoupení harfistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverka zahájilo hlavní program a klavírní doprovod zpříjemnil pozdní večer. Každý ročník má své téma. Loni jsme akci spojili s křestem vydané knihy o Ville Hrdlička a zabývali se minulostí, letos jsme zaměřili na současnost. Prostřednictvím výstavy fotografií Václava Soukupa, mohli příchozí spatřit významné milníky života vily z posledních let.

Autor: Kateřina Skočdopole
Fotografie: Václav Soukup