Rozšířili jsme naši leteckou „flotilu“

| 16. 4. 2019

Jsme rádi, že se nám podařilo získat další Povolení k létání letadla bez pilota. Nyní máme 4 kvalifikované zaměstnance, kteří prošli náročným školením.

Naši „flotilu“ bezpilotních letadel jsme rozšířili o model SenseFly, typ eBee plus, který váží pouhých 1,15 kg. Můžeme tak oficiálně nabídnout naše služby pro zamýšlený účel letu:

  • letecké práce – ve smyslu ust. § 73 leteckého zákona
  • letecké činnosti pro vlastní potřebu – ve smyslu ust. § 76 leteckého zákona

Letecké snímkování umožňuje rychlý a bezkontaktní sběr geografických dat ve 2D i 3D. Letecké snímkování je vhodné použít nejen při zaměřování rozsáhlých územních celků, ale lze je s výhodou využít i pro stavební objekty. Naše bezpilotní letadlo najde například uplatnění v oblasti stavebnictví, zemědělství, projektování, urbanismu, pozemkových úprav, tvorbě ortofotomap atd.

Autor článku: Ing. Tomáš Kocian