Spolupráce HRDLIČKA Group se školami

Ing. Martin Hrdlička | 27. 4. 2017

Tak jako v řadě dalších společností vnímají i společníci a vedení firem v rámci podnikatelské skupiny HRDLIČKA Group stále intenzivněji chronický nedostatek odborníků v technických oborech. Technické vzdělání bohužel stále nemá mezi mladými lidmi dostatečnou společenskou prestiž a zároveň ani podnikání v této oblasti není doceněno.

Spolupráce HRDLIČKA Group se školami

V podnikatelské sféře, která je nedostatkem odborníků ochromena, vznikla celá řada iniciativ, které reagují na situaci rychleji než státní vzdělávací systém. Jejich cílem je zatraktivnění technických oborů a podnikání v nich jako další možnosti profesního růstu.

Tyto aktivity připravují organizace jako je Hospodářská komora nebo jiné neziskové organizace. Jedním z projektů tohoto typu je i projekt „Můžeš podnikat“, v rámci kterého podnikatelé navštěvují střední školy a studentům vyprávějí své životní podnikatelské příběhy. Cílem těchto aktivit je studenty inspirovat a představit jim realitu běžného života, která je často zcela odlišná od dojmu, který studenti získají z výuky na školách.

Miroslav Burda, výkonný ředitel firmy Intelis, navštívil se svojí přednáškou Střední průmyslovou školu v Písku a Martin Hrdlička přednášel na Střední průmyslové škole v České Lípě a na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze. Právě s touto školou se spolupráce rozvinula do podoby konkrétních studentských praxí v geodetické firmě HRDLIČKA a v dubnu 2017 jsme pro její žáky připravili zábavné odpoledne, v rámci kterého si mohli studenti vyzkoušet skutečnou práci v terénu dle zadání odpovídajícího reálným požadavkům zákazníků.

Zároveň kontinuálně probíhá naše spolupráce s vysokými technickými školami, například formou přednášek (ČVUT, VUT, VŠE), odborných praxí či podporou různých studentských akcí jako je G++ nebo SVOČ na ČVUT a GISáček na Vysoké škole báňské v Ostravě.

My v podnikatelské skupině HRDLIČKA Group si uvědomujeme svou společenskou odpovědnost, a proto se k budoucím technikům obracíme i tímto způsobem. Od této spolupráce si také slibujeme, že se nám povede najít talenty a lidi, kteří budou mít chuť na sobě pracovat.

Za HRDLIČKA Group

Martin Hrdlička