Úspěšná spolupráce s firmou Mettenmeier GmbH

| 10. 5. 2017

Firma Mettenmeier GmbH se sídlem v Paderbornu byla založena v roce 1978 a patří k největším firmám na německém trhu, které se zabývají IT službami a správou dat GIS. V současné době zaměstnává cca 200 lidí. Naše společnost s ní spolupracuje dlouhodobě (asi od roku 1995). V minulosti existovala i naše společná firma GIS Service Prague.

Úspěšná spolupráce s firmou Mettenmeier GmbH

V posledních dvou letech jsme pro společnost Mettenmeier realizovali dvě velké zakázky, a to:

1. Digitalizace elektřiny území Warstein v programu Moskito pro koncového zákazníka Westnetz, v rozsahu 850 km a celkové ceně 3,5 mil. Kč.

2. Aktualizace dokumentace pro STW München v programu Smallworld. Práce probíhaly přímo u zákazníka, v rozsahu 1,35 mil. Kč.

V současné době probíhá zakázka aktualizace dokumentace elektřiny Westnetz v systému ARC FM/UT. Toto zakázka je velmi složitá a žádá nasazení našich nejlepších lidí. Tito pracovníci musí bezpodmínečně znát problematiku zpracování inženýrských sítí a být velmi obezřetní při zpracování, protože pracujeme na datech přímo u zákazníka a jakýkoliv špatný úkon by mohl vést ke znehodnocení dat.

Zakázka je zatím realizovaná v rozsahu 1 mil. Kč. V současné době se však naší firmě podařilo tuto zakázku získat napřímo od společnosti Westnetz a očekáváme tak navýšení jejího objemu.

Za dlouhodobou a oboustranně úspěšnou spolupráci se společností Mettenmeier GmbH jsme dostali kladné hodnocení od zástupce firmy, pana Güntera Ruberga.