Zaměření podzemních kolektorů v areálu cementárny Radotín

Bc. David Mašek | 18. 8. 2017

Na jaře letošního roku se na nás obrátil jeden z našich dlouholetých zákazníků – firma Českomoravský cement, a. s., která provozuje cementárnu v Radotíně, s požadavkem na zaměření rozsáhlé podzemní sítě kolektorů pro silnoproudé kabely. Naši geodeti si s tímto zadáním poradili nejen díky svým zkušenostem, ale také důvtipu.

Zaměření podzemních kolektorů v areálu cementárny Radotín

Síť podzemních elektrokanálů byla v areálu cementárny budována postupně v průběhu několika desítek let. Bohužel se od nich nezachovala prakticky žádná použitelná dokumentace, což se ukázalo jako velmi problematické v okamžiku, kdy bylo třeba zpracovat nový požární plán závodu. Do značně rozvětvené sítě podzemních tunelů v délce přes půl kilometru existují dva hlavní vstupy, které doplňuje několik šachet. Vzhledem k požadavku na zvýšenou přesnost jsme zaměřili výchozí bodové pole pomocí trojpodstavcové soupravy. Ze základního bodového pole cementárny jsme si určili výchozí pevné body na povrchu, které jsme následně provážili otevřenými šachtami na podlahu elektrokanálů.

A zde nám nastaly první problémy. Kolektory byly značně úzké, jejich šířka se pohybovala v rozmezí 1–1,75 m. K tomu je ovšem nutno připočítat instalované police o šířce až 0,5 m, ve kterých byly uloženy desítky silových kabelů. Ty byly často umístěné po obou stranách tunelů. Takže jsme záhy zjistili, že prakticky nikde uvnitř kolektorů nelze postavit stativ, natož kolem něj potom projít na orientace či zaměřování jednotlivých podrobných bodů.

Naštěstí se opět ukázaly všestranné schopnosti našeho kolegy geodeta Jirky Bžocha. Během zaměřování základního bodového pole vymyslel způsob, jak provést měření bez použití stativu. Vyhotovil speciální dřevěný nástavec, do kterého navrtal otvor pro šroub na uchycení totální stanice a nástavec opatřil dvěma kovovými svorkami na přichycení k policím. Svorky nástavec zafixovaly horizontálně i vertikálně k železné konstrukci jednotlivých polic. A zlepšovák byl na světě! Během víkendu vyrobil 4 nástavce, které sloužily jako náhrada stativu. Měření pomocí této provizorní trojpodstavcové soustavy fungovalo skvěle. Pozice jednotlivých nástavců byla určena pomocí rysek nakreslených na policích, které byly totožné s rozměrem horních desek nástavců. Přesto bylo měření značně komplikované, především kvůli stísněnému prostoru a přeplněným policím. Často tak docházelo až k humorným situacím – například, když si musel strojník vylézt na polici a druhý měřič ho podplazil pod připevněnou totální stanicí tak, aby se sobě vzájemně vyhnuli. Z těchto situací nám bohužel chybí fotodokumentace, na jejíž pořízení už nebyl prostor. 🙂

  
Pro vlastní tachymetrické měření jednotlivých bodů jsme hojně využívali dostupné technologie jako laserové ukazovátko či měření pomocí Autolocku. I tak bylo potřeba naprostou většinu podrobných bodů odsazovat jak výškově, tak i polohově, což nám usnadnily pokročilé COGO funkce u totální stanice. Celé měření bylo navázáno na pevné body provážené šachtami a výchozí body u vstupů do kolektorového systému.

Výpočet byl následně proveden pomocí síťového řešení a výsledky předčily naše očekávání. I přes komplikované připojení na základní bodové pole, velice náročné podmínky a nestandardní vybavení se nám podařilo dosáhnout střední souřadnicové chyby do 2 cm, což odpovídá první třídě přesnosti pro mapování.

Díky schopnostem, zkušenostem a inovativnímu přístupu našich zaměstnanců, v tomto případě zejména Jirky Bžocha, jsme dokázali splnit požadavky zákazníka k jeho naprosté spokojenosti, v požadované kvalitě i v krátkém termínu.