Získali jsme certifikát společensky odpovědné firmy

| 10. 10. 2019

Ve spolupráci se společností Remobil jsme se zapojili do projektu pro ochranu životního prostředí a podpořili tak děti a mladé lidi s tělesným postižením. Shromážděné mobily slouží k opětovnému využití, kdy hendikepovaní, či jinak znevýhodněné osoby, mobilní telefony demontují na jednotlivé komponenty, které se pak předávají k dalšímu využití a recyklaci. Nám se podařilo vybral 126 ks a tak jsme přispěli částkou 1260 Kč, protože z každého mobilu šlo 10 Kč na podporu Jedličkova ústavu a škol.

Tento projekt může podpořit také Vaše firma. Více se dozvíte na stránkách www.remobil.cz