Reference

Podívejte se, co o nás říkají naši zákazníci.

 • „Nepostradatelný pomocník UtilityReport”

  Aplikace UtilityReport se pro nás stala nepostradatelným pomocníkem, kdy nám do značné míry zjednodušuje práci při vyjadřování k existenci sítí ve správě naší společnosti. Automatizovaná filtrace negativních vyjádření funguje bezchybně. Dnes se již větší část žadatelů na nás obrací právě touto cestou a její působení je tak stále více znát.

  Ing. Stanislav Votruba
  ředitel sekce Správa energetického majetku

 • „Technicko-provozní evidence toků”

  “Firma HRDLIČKA pro nás realizovala již mnoho zakázek technicko-provozní evidence vodních toků a dalších speciálních geodetických prací. Rozumí zadání, plní naše požadavky, dodržují termíny, přicházejí s návrhy na zlepšení a poměr cena/výkon je pro nás zcela vyhovující.”

  Filip Janda
  technik

 • „UtilityReport je jedinečným pomocníkem pro stavebníky”

  Aplikaceí UtilityReport je jedinečným pomocníkem pro stavebníky, kteří na jednom místě naleznou potřebné prvotní informace o sítích technické infrastruktury na území dotčeném navrhovanou  stavbou a mají možnost s některými vlastníky těchto sítí přímo z této aplikace komunikovat.

  Vladimíra Helebrantová
  vedoucí technického oddělení

 • „Společnost HRDLIČKA nám pomáhá řešit problematiku věcných břemen”

  Se společností HRDLIČKA spolupracujeme řadu let. Mimo jiné nám pomáhá řešit složitou problematiku zřizování věcných břemen. Výborná orientace společnosti HRDLIČKA v této oblasti výrazně přispívá k úspěšnému dokončení těchto administrativních činností ke spokojenosti všech našich koncových odběratelů.

  Dana Mrvová
  řízení výstavby, E.ON Česká republika, s.r.o.

 • „Historické ortofotomapy slouží našim pracovníkům při analýzách územního rozvoje”

  Díky společnosti HRDLIČKA dnes máme k dispozici digitální historickou orotofotomapu z 30., 70. a 80. let minulého století, která velmi dobře slouží jak našim pracovníkům při analýzách rozvoje území našeho města, tak i např. studentům jako podklad pro jejich studium historie a územního rozvoje.

  LOGO: Město Olomouc

  Ing. Jiří Fišer
  vedoucí odboru informatiky, Magistrát města Olomouc

 • „Firma HRDLIČKA nám zajišťuje kontroly geodetické dokumentace skutečného provedení staveb”

  Firma HRDLIČKA pro naši společnost mimo jiné poskytuje geodetické služby při pořizování dokumentace průběhů sítí elektřiny a plynu. Dále zajišťuje kontroly geodetické dokumentace skutečného provedení staveb, což pomáhá udržovat dokumentaci v jednotné formě a kvalitě.

  Ing. Jiří Sulek
  vedoucí, správa technické evidence a GIS

 • „Firma HRDLIČKA nám poskytuje komplexní mapový servis”

  Firma HRDLIČKA nám poskytuje komplexní mapový servis od roku 1996. Starají se nám o geodetickou část provozní dokumentace, udržují aktuální datové sady státního mapového díla, předávají informace státní správě o umístění technické infrastruktury (poskytování údajů o území pro ÚAP) a zajišťují další specifické mapové podklady podle našeho zadání.

  Ing. Václav Čechura
  specialista koncepce a strategie PS

 • „Aplikaci UtilityReport ocení nejen stavebníci rodinných domků”

  Aplikaci UtilityReport ocení nejen stavebníci rodinných domků, kteří zadáním několika informací o stavbě do webového formuláře získají do své schránky vyjádření od správců sítí pro stavební úřad a ulehčí si tak zdlouhavé obcházení těchto institucí popřípadě ušetří peníze a nemusí si na tyto činnosti najímat odborné firmy.

  LOGO: Město Olomouc

  Ing. Jiří Fišer
  vedoucí odboru informatiky, Magistrát města Olomouce

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]