Reference

Podívejte se, co o nás říkají naši zákazníci.

 • „Kompletní geodetické práce”

  Společnost HRDLIČKA spol. s r.o. pro AŽD Praha s.r.o. – Montážní závod Kolín poskytuje kompletní geodetické práce již více jak 15 let. Na stavbách se spoléháme, že práce provozního a hlavního geodeta bude vždy realizována dle požadavků investora.

  Ing. Václav Pařízek
  ředitel MZ Kolín

 • „Trasování VTL plynovodů Pražské plynárenské Distribuce”

  Díky spolupráci se společností HRDLIČKA se nám podařilo zajistit vyhledání všech tras našich plynovodů, které neměly požadovanou polohovou přesnost. Následným zaměřením vyhledaných tras jsme získali kompletní dokumentaci v jednotné struktuře s potřebnými atributy dokumentovaných prvků plynovodní sítě, včetně hloubek uložení těchto plynovodů.

  Daniel Souček
  vedoucí správy technické dokumentace a GIS

 • „Kompletace dokumentace sítí elektronických komunikací pro Kabelovou televizi Kadaň”

  Dokumentaci našich sítí nám firma HRDLIČKA zpracovala podle našich představ a spolupracujeme i nadále na průběžné aktualizaci dat.

  Ing. Petra Dudková
  ředitelka společnosti

 • „Nepostradatelný pomocník UtilityReport”

  Aplikace UtilityReport se pro nás stala nepostradatelným pomocníkem, kdy nám do značné míry zjednodušuje práci při vyjadřování k existenci sítí ve správě naší společnosti. Automatizovaná filtrace negativních vyjádření funguje bezchybně. Dnes se již větší část žadatelů na nás obrací právě touto cestou a její působení je tak stále více znát.

  Ing. Stanislav Votruba
  ředitel sekce Správa energetického majetku

 • „Společnost HRDLIČKA nám pomáhá řešit problematiku věcných břemen”

  Se společností HRDLIČKA spolupracujeme řadu let. Mimo jiné nám pomáhá řešit složitou problematiku zřizování věcných břemen. Výborná orientace společnosti HRDLIČKA v této oblasti výrazně přispívá k úspěšnému dokončení těchto administrativních činností ke spokojenosti všech našich koncových odběratelů.

  Dana Mrvová
  řízení výstavby, E.ON Česká republika, s.r.o.

 • „Firma HRDLIČKA nám zajišťuje kontroly geodetické dokumentace skutečného provedení staveb”

  Firma HRDLIČKA pro naši společnost mimo jiné poskytuje geodetické služby při pořizování dokumentace průběhů sítí elektřiny a plynu. Dále zajišťuje kontroly geodetické dokumentace skutečného provedení staveb, což pomáhá udržovat dokumentaci v jednotné formě a kvalitě.

  Ing. Jiří Sulek
  vedoucí, správa technické evidence a GIS

 • „Firma HRDLIČKA nám poskytuje komplexní mapový servis”

  Firma HRDLIČKA nám poskytuje komplexní mapový servis od roku 1996. Starají se nám o geodetickou část provozní dokumentace, udržují aktuální datové sady státního mapového díla, předávají informace státní správě o umístění technické infrastruktury (poskytování údajů o území pro ÚAP) a zajišťují další specifické mapové podklady podle našeho zadání.

  Ing. Václav Čechura
  specialista koncepce a strategie PS

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]