Reference

Podívejte se, co o nás říkají naši zákazníci.

 • „Nepostradatelný pomocník UtilityReport”

  Aplikace UtilityReport se pro nás stala nepostradatelným pomocníkem, kdy nám do značné míry zjednodušuje práci při vyjadřování k existenci sítí ve správě naší společnosti. Automatizovaná filtrace negativních vyjádření funguje bezchybně. Dnes se již větší část žadatelů na nás obrací právě touto cestou a její působení je tak stále více znát.

  Ing. Stanislav Votruba
  ředitel sekce Správa energetického majetku

 • „Společnost HRDLIČKA nám pomáhá řešit problematiku věcných břemen”

  Se společností HRDLIČKA spolupracujeme řadu let. Mimo jiné nám pomáhá řešit složitou problematiku zřizování věcných břemen. Výborná orientace společnosti HRDLIČKA v této oblasti výrazně přispívá k úspěšnému dokončení těchto administrativních činností ke spokojenosti všech našich koncových odběratelů.

  Dana Mrvová
  řízení výstavby, E.ON Česká republika, s.r.o.

 • „Firma HRDLIČKA nám zajišťuje kontroly geodetické dokumentace skutečného provedení staveb”

  Firma HRDLIČKA pro naši společnost mimo jiné poskytuje geodetické služby při pořizování dokumentace průběhů sítí elektřiny a plynu. Dále zajišťuje kontroly geodetické dokumentace skutečného provedení staveb, což pomáhá udržovat dokumentaci v jednotné formě a kvalitě.

  Ing. Jiří Sulek
  vedoucí, správa technické evidence a GIS

 • „Firma HRDLIČKA nám poskytuje komplexní mapový servis”

  Firma HRDLIČKA nám poskytuje komplexní mapový servis od roku 1996. Starají se nám o geodetickou část provozní dokumentace, udržují aktuální datové sady státního mapového díla, předávají informace státní správě o umístění technické infrastruktury (poskytování údajů o území pro ÚAP) a zajišťují další specifické mapové podklady podle našeho zadání.

  Ing. Václav Čechura
  specialista koncepce a strategie PS

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]