Řešení

Poskytujeme komplexní služby v oblasti geodézie

 • Stavební firmy a investoři

  Vedle služeb v oblasti inženýrské a speciální geodézie a katastru nemovitostí nabízíme laserové skenování, fotodokumentaci a servisní služby.

 • Správci inženýrských sítí

  Správcům a vlastníkům technické infrastruktury zajišťujeme mimo jiné řešení pro pasportizaci a fotodokumentaci či služby v oblasti inženýrské geodézie.

 • Veřejnost

  Veřejnosti nabízíme hlavně komplexní služby v oblasti katastru nemovitostí, včetně vytyčování hranic pozemků, smluvního zajištění věcných břemen a zápisu do katastru.

 • Státní správa a samospráva

  Státní a veřejná správa využije naše služby mimo jiné v oblastech pasportizace a pozemkových úprav, dále nabízíme například tvorbu DTM či laserové skenování.

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]