MAWIS portál umožňuje vybrat si na jednom místě z rozsáhlé nabídky geomatických služeb pro veřejnost, samosprávu a subjekty technické infrastruktury.

 • Majetkoprávní dokumentace

  Více informací
 • Katastr nemovitostí

  Zajišťujeme vytyčování hranic pozemků, zpracování geometrických plánů, digitalizaci katastrálních map a také smluvní zajištění věcných břemen, včetně jejich vkladu do katastru nemovitostí.

  Více informací
 • FOTO: Inženýrská geodézie

  Inženýrská geodézie

  Správcům a vlastníkům technické infrastruktury nabízíme profesionální mapování, vytyčování staveb a následné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

  Více informací
 • Technická dokumentace IS

  Správcům inženýrských sítí v rámci našich komplexních služeb zajišťujeme zhotovení technické dokumentace inženýrských sítí od analýzy aktuálního stavu, po sběr dat a jejich zpracování.

  Více informací
 • Vyhledávání inženýrských sítí

  Správcům a majitelům technické infrastruktury zajistíme profesionální služby v oblasti vyhledávání inženýrských. Naši specialisté dokáží sítě vyhledat, ale také zaměřit a data zpracovat do digitální podoby.

  Více informací
 • Projektování elektrických sítí

  Správcům inženýrských sítí nabízíme zpracování studie, vyhotovení projektové dokumentace pro územní i stavební řízení, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

  Více informací
 • Hrdlička – Laserové skenování

  BIM, 3D a letecké snímkování

  Provádíme pozemní i letecké laserové skenování s možností pasportizace, inventarizace či 3D vizualizace, případně za účelem fotodokumentace. Nabízíme také šikmé i kolmé letecké snímkování a tvorbu panoramatických fotografií.

  Více informací
 • Hrdlička MAWIS

  MAWIS portál

  Aplikace UtilityReport, která zefektivňuje proces vyjadřování k existenci sítí a zjednodušuje komunikaci s veřejností. ProblemReport zefektivňuje údržbu a provoz technické infrastruktury ve veřejném prostoru.

  Více informací