MAWIS portál umožňuje vybrat si na jednom místě z rozsáhlé nabídky geomatických služeb pro veřejnost, samosprávu a subjekty technické infrastruktury.

 • Majetkoprávní dokumentace

  Více informací
 • Katastr nemovitostí

  Zajišťujeme vytyčování hranic pozemků, zpracování geometrických plánů, digitalizaci katastrálních map a také smluvní zajištění věcných břemen, včetně jejich vkladu do katastru nemovitostí.

  Více informací
 • FOTO: Inženýrská geodézie

  Inženýrská geodézie

  Nabízíme profesionální mapování, vytyčování staveb a následné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Poskytujeme také speciální geodetické služby na dráze, zpracování dokumentace vodních děl a další měření.

  Více informací
 • Pozemkové úpravy

  Pro státní správu zapracováváme jednoduché i komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), od návrhu nového uspořádání po vytyčení nových hranic pozemků po schválené úpravě.

  Více informací
 • FOTO: Digitální technické mapy

  Digitální technické mapy

  Nabízíme vytvoření a také následnou údržbu digitální technické mapy, včetně koordinace přípravných prací a smluvních vztahů. Nad vytvořenou digitální technickou mapou následně můžeme zpracovat pasporty a migrovat data do GISu.

  Více informací
 • Moderní pasporty (QPAS)

  Městům a obcím nabízíme komplexní řešení pro pasportizaci komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení, zeleně, mobiliáře, hřbitova či dětských hřišť. Základem je svobodný a multiplatformní geografický informační systém – prostředí QGIS.

  Více informací
 • Hrdlička MAWIS

  MAWIS portál

  Krajům, městům a obcím nabízíme moderní internetové aplikace UtilityReport (vyjádření k existenci inženýrských sítí) a ProblemReport (hlášení závad ve městech), které zefektivňují komunikaci se správci sítí, stavebníky a veřejností vůbec při výkonu státní správy a samosprávy.

  Více informací