• Majetkoprávní dokumentace

  Více informací
 • Katastr nemovitostí

  Zajišťujeme vytyčování hranic pozemků, zpracování geometrických plánů, digitalizaci katastrálních map a také smluvní zajištění věcných břemen včetně jejich vkladu do katastru nemovitostí.

  Více informací
 • FOTO: Inženýrská geodézie

  Inženýrská geodézie

  Nabízíme profesionální mapování, vytyčování staveb, dokumentaci skutečného provedení stavby, důlně měřické práce a geodetický monitoring. Kromě toho nabízíme také speciální geodetické služby. Dlouhodobě našim klientům poskytujeme geodetické práce na železnici, tvorbu základních map průmyslových areálů, měření jeřábových drah a dokumentaci vodních děl.

  Více informací
 • Vyhledávání inženýrských sítí

  Projektantům a stavebním firmám nabízíme zajištěný veškerých podkladů pro zpracování projetu, které souvisí s vyhledáním a zaměřením inženýrských sítí.

  Více informací
 • Hrdlička – Laserové skenování

  BIM, 3D a letecké snímkování

  Provádíme pozemní i letecké laserové skenování s možností pasportizace, inventarizace či 3D vizualizace, případně za účelem fotodokumentace. Nabízíme také šikmé i kolmé letecké snímkování a tvorbu panoramatických fotografií.

  Více informací
 • Hrdlička MAWIS

  MAWIS portál

  Investorům a stavebním firmám jsou určeny aplikace UtilityReport – vyjádření k existenci sítí.

  Více informací
 • Prodej a servis

  Odborné veřejnosti můžeme zajistit servis profesionálního geodetického vybavení – totálních stanic Nikon a nivelačních přístrojů zejména značek Nikon a Nedo. U totálních stanic také nabízíme zápůjčku včetně příslušenství.

  Více informací