• Katastr nemovitostí

  Nabízíme komplexní služby a poradenství v oblasti katastru nemovitostí, jmenovitě vytyčování hranic pozemků, zpracování geometrických plánů a smluvní zajištění věcných břemen, včetně jejich vkladu do katastru nemovitostí.

  Více informací
 • Hrdlička MAWIS

  Webové aplikace

  Široké veřejnosti je určena webové aplikace UtilityReport, která umožňuje z pohodlí domova hromadně oslovit správce inženýrských sítí a získat od nich stanovisko k existenci sítí, před zahájením stavby. ProblemReport nabízí občanům zapojených měst pomoci při jeho správě.

  Více informací