Digitální technické mapy (DTM) jsou efektivní nástroj pro výkon státní správy a samosprávy a pro zkvalitnění dokumentace správců inženýrských sítí. Mimoto zajišťují úsporu finančních prostředků všech zúčastněných investorů. Slouží jako jednotný mapový podklad pro projektovou činnost, čímž se předchází duplicitnímu zaměřování totožných lokalit pro různé investiční záměry. Nad vytvořenou digitální technickou mapou dokážeme efektivně zpracovat pasporty zeleně, komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení a dalších objektů, včetně následné migrace dat do GIS.

 • FOTO: Digitální technické mapy

  Údržba digitálních technických map (DTM)

  Díky propojení spoluúčasti stavebních úřadů a správců inženýrských sítí zajišťujeme pravidelnou aktualizaci mapových podkladů. Databázový způsob aktualizace zaručuje zachování informací o původu a přesnosti dat. Zabezpečení dat proti zneužití je samozřejmostí.

   

 • Tvorba digitálních technických map (DTM)

  Koordinujeme přípravné práce a smluvní vztahy s investory. Převážně jde kromě samosprávy města o správce technické infrastruktury, pro něž je tato mapa nejlepším mapovým podkladem vzhledem ke své podrobnosti, přesnosti a hlavně své aktualizaci. Vytváříme směrnice pro tvorbu a údržbu DTM, kombinujeme vlastní měření s využitím stávajících dat a výsledek převádíme do výkresové struktury podle požadavku směrnice investora.

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]

Kdo si nás chválí

 • LOGO: Město Olomouc