Nabízíme veškeré práce v inženýrské geodézii. Zajišťujeme komplexní geodetický servis na stavbách všeho druhu, a to od přípravy staveb přes vlastní realizaci stavby až po monitoring již realizovaných staveb. Jsme největším poskytovatelem geodetických prací pro správce inženýrských sítí a technické infrastruktury v České republice. Zajišťujeme komplexní geodetické práce především pro liniové stavby, jako jsou dálnice a silnice, železnice a vodní toky. I v této oblasti patříme k největším a nejzkušenějším poskytovatelům těchto prací. Naši odborníci si samozřejmě poradí se všemi druhy prací v inženýrské geodézii. Veškeré práce provádíme nejmodernější měřickou technikou, která prochází pravidelnou údržbou a kalibrací.

 • Dokumentace stavebních objektů

  Provádíme zaměřování a zpracování dokumentací skutečného stavu stavebních objektů – půdorysy, řezy, pohledy na fasády. Hlavní důraz při terénních pracích klademe na využití moderních technologií, zejména skenování pomocí ručních a stacionárních skenerů. Zákazníkovi jsme schopni dodat jak surová data – mračna bodů, tak i horizontální a vertikální řezy místností a celých objektů. Samozřejmě vyhotovujeme i kompletní okótované půdorysy a řezy.

 • Podklady pro projekt

  Zaměřujeme a zpracováváme podklady pro projekty všeho druhu. Od nejpřesnějších podkladů, například pro projektování technologických celků v továrnách, kde dosahujeme milimetrových přesností, přes standardní podklady pro projekt především pro rozsáhlé liniové stavby, až po speciální podklady pro projekty, kde zákazníci, kromě standardního zaměření požadují sběr a zapracování dalších informací…

 • Hrdlička – Inženýrská geodézie

  Důlně měřické práce

  Nabízíme tvorbu základní důlní mapy (dle vyhlášky a předpisů báňského úřadu), vyřešení majetkoprávních vztahů, zpracování účelové digitální mapy povrchu, včetně vyhotovení digitálního modelu terénu i povrchu, výpočty kubatur, tvorbu 3D modelů odtěžených prostorů, skládek, hlušiny, zpracování příčných a podélných řezů. Sledování postupu těžby a vedení statistik, a kompletní správu a údržbu dat celé lokality v papírové i digitální podobě.

 • Speciální geodetické práce

  Speciální geodetické práce zahrnují mnoho různých geodetických disciplín, kde pomocí našich geodetických přístrojů a našich dovedností dokážeme velmi přesně a rychle zajistit mnoho důležitých údajů. Dokážeme v našich dílnách vyrobit a v praxi aplikovat mnoho technických pomůcek, které nám umožňují zaměřovat a určovat jinak zcela neměřitelné údaje.

 • Hrdlička – Inženýrská geodézie

  Dokumentace skutečného provedení stavby

  Zpracováváme jednoduché i komplexní dokumentace skutečné provedení staveb a objektů, dle předpisů a metodik jednotlivých správců nebo vlastníků těchto staveb. V případě požadavků zákazníka vytváříme metodiky a návody pro vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby, přesně dle jeho požadavků a potřeb. Kromě staveb zaměřujeme například i interiéry budov, včetně tvorby stavebních výkresů, pro účely rekonstrukcí, stavebních úprav. Dokážeme vyhodnotit různé členité objekty, jakou jsou například historické fasády, klenby mostů, apod.

 • Vytyčování staveb

  Vytyčujeme stavby všeho druhu. Dokážeme vytyčovat s přesností i pod jeden milimetr. Naši technici body nejen vytyčí, ale i stabilizují, a především zajistí dle standardů a potřeb jednotlivých typů staveb, od standardních budov, přes liniové stavby na silnicích a železnicích, až po speciální požadované vytyčení a zajištění jakéhokoliv prostorového objektu.

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]

Kdo si nás chválí

 • LOGO: Město Olomouc