Nabízíme veškeré práce v katastru nemovitostí. Především jde o tvorbu všech druhů geometrických plánů, vyšetřování, vytyčování a dělení hranic pozemků. Řešíme komplexní problematiku smluvních vztahů, včetně tvorby všech dalších potřebných listin a dokumentací. Jsme připraveni zastupovat naše klienty a zákazníky při veškerých jednáních a řízeních vedených v katastru nemovitostí.

 • Geometrické plány věcných břemen

  Naše společnost je největším zhotovitelem geometrických plánů věcných břemen v České republice. Vyhotovujeme geometrické plány věcných břemen včetně smluv pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí pro největší správce inženýrských sítí, jako jsou ČEZ Distribuce, a. s., ČEPS, a. s., Cetin, a. s., RWE, a. s., E.ON, a. s., atd.

 • Geometrické plány

  Zpracováváme jak jednoduché geometrické plány, například pro účely kolaudace a následného zápisu budovy do KN nebo pro rozdělení pozemků, tak i rozsáhlé geometrické plány pro vypořádání vlastnických vztahů před i po výstavbě především liniových dopravních cest, inženýrských sítí apod. Práce provádíme v nejvyšší kvalitě na území celé republiky, a to buď vlastními kapacitami, nebo prostřednictvím sítě prověřených a spolehlivých partnerů, kteří jsou v daném místě schopni poskytnout nejlepší a nejrychlejší servis za rozumnou cenu.

 • Hrdlička – Katastr nemovitostí | Vytyčování

  Vytyčování hranic pozemků

  Podle požadavků zákazníka vytyčujeme hranice pozemků a vždy se řídíme platnými zákony a vyhláškami. Provádíme stabilizaci hranic pozemků kvalitními mezníky nejvyšší jakosti.

 • Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

  Naši odborníci na katastr nemovitostí jsou připraveni konzultovat se svými zákazníky všechny problémy v katastru nemovitostí, vést a zastupovat klienty při jednáních s katastrálními úřady na všech úrovních. Pro naše zákazníky vytváříme metodické postupy, jak nejlépe a nejjednodušeji zvládnout problematiku katastru nemovitostí v rámci svých činností. Naší doménou jsou konzultace a poradenství při plánování a realizaci investičních akcí.

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]

Kdo si nás chválí

 • LOGO: Město Olomouc