Majetkoprávní dokumentace

Mám zájem o tuto službu

Zajišťujeme projednávání a uzavření smluv s vlastníky dotčených nemovitých věcí. Zejména uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (vodovodní, kanalizační, energetické, plynovodní). Zajištění souhlasu oprávněného jiného věcného práva zapsaného v katastru nemovitostí. Tuto činnost vykonáváme pro největší správce inženýrských sítí, jako jsou E.ON Distribuce a.s., GasNet s.r.o., ČEZ a.s., NET4GAS s.r.o. atd.

Členství a odborné certifikace

  • Hrdlička CSGK
  • Hrdlička KGK
  • Hrdlička ICT
  • loho-okresni-hospodarska-komora
  • logo-asociace-pozemkovych-uprav
  • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]

Kdo si nás chválí

  • LOGO: Město Olomouc