Naše společnost se vždy zaměřovala na tvorbu dat pro svoje zákazníky. Není naším primárním cílem klientům prodat řešení bez dat, ale zajistit mu kvalitní data s funkčním a spolehlivým řešením. V oblasti GIS jednoznačně propagujeme otevřená řešení, výměnné formáty apod. Pokud náš zákazník ještě nemá svůj GIS nebo je se svým řešením nespokojený, jednoznačně mu nabízíme řešení QGIS. QGIS je multiplatformní geografický informační systém, který umožňuje bezplatné používání a modifikaci. Funguje na různých operačních systémech. Nabízí jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí a kvalitní nástroje na úrovni velkých GIS řešení. Naše společnost se svými partnery z „open“ komunity QGIS dokáže tento rozsáhlý, avšak zároveň přívětivý SW nástroj pro tvorbu a správu GIS dat nejen nabízet, ale i efektivně upravovat na základě individuálních potřeb zákazníka. QGIS standardně podporuje prakticky veškeré CAD a GIS formáty a WMS služby, a lze tedy vlastní data zákazníků jednoduše kombinovat s dalšími mapovými podklady. QGIS je celosvětové řešení (www.qgis.org). Nad tímto řešením našim klientům nabízíme jednotlivé standardizované moduly.  

 • Pasport veřejného osvětlení

  Modul umožňuje evidenci široké škály informací o bodových objektech, světelných místech, rozvaděčích, vedení mezi nimi v rámci jednotlivých okruhů. Modul je dostupný ve dvou úrovních – základní, která umožňuje shromažďovat standardní informace o výše uvedených prvcích, a v úrovni audit, jež umožňuje ukládat technické informace použitelné pro tvorbu elektrického auditu. Pasport veřejného osvětlení slouží především pro evidenci osvětlení (svítidla, lampy, zapínací body) a dalších objektů připojených na soustavu VO (radary, kamery apod.) s důrazem na její údržbu.

 • Pasport dopravního značení

  Modul dopravního značení zahrnuje souhrn informací o poloze značek, jejich názvu, materiálu, pořadí a další. Svislé dopravní značení umožňuje evidenci s přímou návazností na vyhlášku, jelikož obsahuje geodetické zaměření stanovišť, bodová stanoviště s vizualizací příslušných tabulí podle platné vyhlášky, umístění s rotací značky ve směru jízdy.

 • Hrdlička – Pasport komunikací

  Pasport místních komunikací

  Modul poskytuje maximum informací o místních komunikacích, jako je název, typ, třída, povrch, délka apod. Pasport místních komunikací slouží zejména pro evidenci městských komunikací s důrazem na evidenci jejich údržby na území obce, obsahuje liniový uliční graf s prvky, navázání názvů ulic s uvedením třídy MK podle typu a druhu povrchu.

 • Pasport mobiliáře

  Modul obecní mobiliář obsahuje různé druhy prvků od laviček až po informační cedule. Pasport mobiliáře je evidencí majetku města, mimoto také nabízí souhrnný přehled o jeho stavu, způsobu umístění a materiálech jednotlivých prvků. Evidujeme především majetek obce, který může mít vazbu na další pasporty.

 • Pasport hřbitova

  Modul pasportu hřbitova vede přehlednou evidenci všech hrobových míst, včetně informace o samotných zemřelých. Pasport hřbitova eviduje území, rozdělení do skupin a rozložení jednotlivých hrobových míst do logických celků, obsahuje geodetické zaměření hrobových míst a plošné vizualizace s grafickým znázorněním plátců a neplátců.

 • Pasport dětských hřišť a zeleně

  Připravujeme modul pasportu zeleně a dětských hřišť. Tyto pasporty nyní také vytváříme, ale zatím pouze přímo v systémech našich zákazníků

 • Digitální technická mapa

  Tento modul umožňuje zobrazení již existující digitální technické mapy (DTM). Případně může sloužit ke kompletaci stávajících dat, tedy jako příprava na budoucí vyhlášení a následné vytvoření digitální technické mapy.

 • GIS systémy

  Multiplatformní geografický informační systém QGIS umožňuje bezplatné používání a modifikaci; funguje na různých operačních systémech. Nabízí jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí a kvalitní nástroje na úrovni velkých GIS řešení.

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]

Kdo si nás chválí

 • LOGO: Město Olomouc