• Ortofotomapa

    Nabízíme historické ortofotomapy od 50. let až po současné ortofotomapy, které se stanou denní pomůckou nebo dekorací Vašeho úřadu či kanceláře. Historické ortofotomapy do 90. let minulého století byly výhradně doménou armády. Materiály z leteckého snímkování zjišťujeme a vyhledáme ve vojenských archivech pro jakékoliv území ČR. Následně provádíme jejich digitalizaci, včetně dalšího zpracování, až do podoby ortofotomapy. Zákazníkům nabízíme předání historických ortofotomap v tiskové podobě a umíme zajistit i soutisk s katastrální mapou, doplnění názvů ulic, erbu obce, územního plánu apod. Ortofotomapy od poloviny 90. let po současnost zprostředkujeme přímo od Zeměměřického úřadu. Dokážeme také porovnat jednotlivé historické etapy mezi sebou i s dnešním stavem.

Členství a odborné certifikace

  • Hrdlička CSGK
  • Hrdlička KGK
  • Hrdlička ICT
  • loho-okresni-hospodarska-komora
  • logo-asociace-pozemkovych-uprav
  • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]

Kdo si nás chválí

  • LOGO: Město Olomouc