3D zaměřování a zpracování se v posledních letech provádí pomocí moderních a sofistikovaných metod. Jde především o laserové skenování, přesné digitální fotogrammetrické měření a v neposlední řadě o mobilní mapování. Všechny metody nám umožňují rychlý a komplexní sběr prostorových dat. Výsledkem těchto sběrů jsou animace a 3D vizualizace, vektorové mapy ulic, zaměření silnic, dálnic, železničních tratí, mostů, podzemních prostor, terénu či dokumentace fasád staveb a vnitřních prostor staveb.

 • 3D vizualizace

  Díky našim zkušenostem a SW vybavení dokážeme velmi efektivně kombinovat námi pořízená vektorová i rastrová data z laserového nebo fotogrammetrického 3D měření s dalšími daty, jako jsou digitální modely terénu a povrchu, projektované objekty a další 3D prvky. Pro naše zákazníky tak vytváříme reálné vizualizace budoucích, projektovaných nebo plánovaných stavů. Jsme schopni tyto vizualizace klientům předávat jak ve speciálních formátech, tak i v obecně užívaných prostorových formátech, jako je například KMZ. Díky tomu mohou naši zákazníci pracovat s těmito prostorovými daty sami v open SW, jako je Google Earth apod.

 • Letecké snímkování

  Ve spolupráci s našimi českými i zahraničními partnery zajišťujeme letecké snímkování, například pro ČÚZK. Snímkování realizujeme pomocí letadel, tak také dronů.

 • Diagnostika stavu silnic

  Za pomoci našich partnerů zajišťujeme diagnostiku a informace o stavu vozovky. Tyto údaje vhodně doplňují data z pasportů komunikací. Kombinace takových dat umožňuje stanovit optimální způsob údržby komunikací.

   

 • 3D modely budov a dalších objektů

  Data z laserového skenování po vyhodnocení a vyčištění připravujeme podle požadavků našich zákazníků, jako jsou architekti, urbanisté a památkáři. Data odevzdáváme klientům v rastrové i vektorové podobě. Tato data pak slouží pro dokumentaci stávajícího stavu nebo k přesnému výpočtu ploch před rekonstrukcí apod.

 • Hrdlička – Laserové skenování

  Pasportizace a inventarizace

  Z pořízených dat dokážeme odečíst polohu a nadmořskou výšku všech sebraných objektů s mimořádnou přesností. Dobře pořízená a transformovaná data z laserového skenování mají geodetickou přesnost. Fotografie pořízené při sběru můžeme propojit se stávající vektorovou kresbou (katastrální mapou, technickou mapou města apod.), tak dokážeme rychle najít možné nesoulady mezi skutečností a evidovaným stavem. Správcům, majitelům i uživatelům technických map nabízíme pomocí laserového skenování v kombinaci s transformovanou fotografií možnost vytvoření podrobné aktuální ortofotomapy, která pokryje prostor v uliční frontě snímky ve vysokém rozlišení už od 1 cm/pixel.

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]

Kdo si nás chválí

 • LOGO: Město Olomouc