• Projektování elektrických sítí

    Majitelům a správcům elektrických a sdělovacích sítí poskytujeme služby v oblasti projektování těchto sítí. V rámci této projekční a inženýrské činnosti nabízíme zpracování studie, vyhotovení projektové dokumentace pro územní i stavební řízení, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. Konkrétně nabízíme projektování sítí nízkého a vysokého napětí a transformačních stanic, zpracování projektů veřejného osvětlení a rozhlasu, inženýrskou činnost spojenou s projekčními pracemi – projednání a zajištění souhlasů orgánů státní správy (SS) a technické infrastruktury (TI), inženýrskou činnost související s realizací projektu, autorský dozor, uzavírání smluv (smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení věcného břemene včetně vložení do katastru nemovitostí).

Členství a odborné certifikace

  • Hrdlička CSGK
  • Hrdlička KGK
  • Hrdlička ICT
  • loho-okresni-hospodarska-komora
  • logo-asociace-pozemkovych-uprav
  • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]

Kdo si nás chválí

  • LOGO: Město Olomouc