• Technická dokumentace inženýrských sítí

    Správcům inženýrských sítí v rámci našich komplexních služeb zajišťujeme zhotovení technické dokumentace inženýrských sítí od analýzy aktuálního stavu, po sběr dat a jejich zpracování.

Členství a odborné certifikace

  • Hrdlička CSGK
  • Hrdlička KGK
  • Hrdlička ICT
  • loho-okresni-hospodarska-komora
  • logo-asociace-pozemkovych-uprav
  • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]

Kdo si nás chválí

  • LOGO: Město Olomouc